CBS Erhverv

CBS Erhverv

CBS Erhverv bygger nye og styrker eksisterende broer mellem erhvervslivet og CBS. Derfor er CBS Erhverv et stærkt bindeled mellem de studerende og erhvervslivet når de er med til at sikre, at uddannelse og forskning på CBS konstant udvikler sig under hensynstagen til erhvervslivets behov og forløb.

OXY har med en Storybook lagt rammerne for at gøre det løbende PR-arbejde endnu mere strategisk funderet og effektivt.