Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening

Kommunikationsstrategi

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare den danske natur, så vi kan sikre et rigt plante- og dyreliv til glæde for alle. Den nye kommunikationsstrategi tager foreningen med ind i næste kapitel som en understøttende strategi med kommunikative retningslinjer og værktøjer med helt konkrete handlemuligheder. Kommunikationsstrategien bygger på to præmisser: for det første, at alle i foreningen er medansvarlige for den løbende kommunikation – kommunikationsstrategien sætter retningen og beskriver det interne ansvar for realiseringen. For det andet, at strategier skal være nyttige og direkte anvendelige. Strategien sætter derfor overordnet retningen, den beskriver de nødvendige valg og prioriteringer – og den skitserer, hvordan vi sammen organiserer og evaluerer arbejdet. Retning, prioritering, fælles stemme.