Ensemble Storstrøm

Ensemble Storstrøm

En Grundfortælling giver mening og trækkraft både internt og eksternt. OXY har i samarbejde med Ensemble Storstrøm genskabt ensembelts Grundfortælling og herunder en gentænkning af ensemblets nuværende vision med henblik på kommende forhandlinger med stat og kommuner.

Der er for Ensemble Storstrøm tale om en fortælling, der kan anvendes både i de politiske forventningsafstemninger og som en tekst, der former den fremadrettede, generelle kommunikation. Endelig bistår OXY med rådgivning omkring aktivering af Grundfortællingen i ensemblets dagligdag og virke.