Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole

Alle strategier kræver en kulturel, organisatorisk forankring for at lykkes. Københavns Professionshøjskole har i 2018-19 gennemført både en fusion og den nye strategi ’Fælles om fremragende undervisning’. OXY har rådgivet KP i perioden 2018-2020 i et samlet projekt med i alt 3 faser: (1) En undersøgelse af KP’s kulturelle DNA, (2) en konkret ’medarbejderrejse’, hvor strategien skal opleves, forstås og huskes af både medarbejdere og ledere samt (3) produktionen af en række handlingsorienterede designs/formater, der kan bruges fremadrettet og direkte i KP’s hverdag.