Klimarådet

Klimarådet

Enhver organisation bygger sin overlevelse på et godt omdømme – det vil sige den faglige, forretningsmæssige, politiske og ledelsesmæssige legitimitet, der skal være på plads for at sikre organisationens license to operate. Det gælder også for Klimarådet, der som rådgivende ekspertorgan bidrager med anbefalinger om omstillingen til et lavemissionssamfund. Klimarådet ønsker et omdømme, der er kendetegnet ved troværdighed, uafhængighed, åbenhed, seriøsitet, engagement og relevant videnproduktion. For kontinuerligt at optimere og justere dialogen med vigtige interessenter ønskede Klimarådet at belyse interessenternes forventninger, krav og tilfredshed med Klimarådet.