MASTER CLASS

MASTER CLASS

OXY’s Master Class-forløb er et anerkendt og efterspurgt sparrings- og kursusforløb for kommunikationsfolk. Konceptet har eksisteret i 5 år med Kresten Schultz Jørgensen som facilitator og med nu flere end +40 deltagere gennem programmet. 

Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer diskuteres tilgange, modeller og praktiske cases. Forløbet har fokus på ledelsesdelen af kommunikationsfaget, og det er målet, at deltagerne – der alle er på chefniveau med ledelseserfaring og -kompetence – opnår en strategisk ledelseskompetence inden for kommunikations- og ledelsesfeltet, der sætter dem i stand til at deltage i og udfordre organisationens øverste, forretningsmæssige og politiske beslutninger.