Naturkraft

Naturkraft

Naturkraft er hele Danmarks nye oplevelsesarena og en afgørende katalysator for verdens grønne omstilling. En naturarena for oplevelse, læring og fascination for naturen. Med de stedbundne ressourcer i Vestjylland er Naturkraft et unikt center med både lokal og global gennemslagskraft og bliver signaturaktør for regeringens ambitiøse klimamål.

Oxy medvirker i tæt samarbejde med Naturkraft til at udvikle primært centerets politiske strategi samt bidrager til den kommercielle branding og strategi frem mod åbningen i juni 2020.