Outdoor Summit

Outdoor Summit

 

Det aktive udeliv i naturen skaber både livskvalitet og trivsel, og det styrker samfundsøkonomien med gode arbejdspladser, regional udvikling og bæredygtig vækst. Vi tror på, at alle mennesker har ret til fysisk, mental og social sundhed. Og vi ved, at det aktive udeliv er den enkeltstående faktor, der i disse år bedst skaber sundhed for både mennesker og samfund. Men der ligger en stor udfordring i, at der i dag ikke findes et mødested om det aktive udeliv for praktikere, forskere, fageksperter, beslutningstagere og politikere, hvor udfordringer, muligheder, synergier og anbefalinger kan identificeres og hvor praktik og fremdrift kan sikres. Outdoor Summit bliver dét årlige topmøde, der samler de forskellige sektorer og skaber ny viden, nye aktivitetsformer og ny værdi. Som kommunikationspartner er OXY med til at skærpe og styrke Outdoor Summits position og stemme gennem bl.a. Outdoor Summit’s grundfortælling, kommunikationsplan og PR. OXY er desuden med til at udvikle den organiseringsmodel, som skal understøtte og sikre fagligt arbejde, ny viden, kvalificerede anbefalinger og øget værdi inden for både den fysiske, mentale og samfundsmæssige sundhed.