Paperflow

Paperflow

Paperflow står bag en ny scanningsteknologi, der automatisk aflæser alle relevante bilag med 100 % nøjagtighed. Formålet er at effektivisere håndteringen af fysiske bilag og give kunderne bedre mulighed at udvikle deres forretning. 

Paperflow (der tidligere hed Bilagscan) havde brug for både et nyt navn og en ny grundfortælling for at skabe en klar forståelse af virksomhedens profil. OXY faciliterede en analytisk drevet og kreativ navneproces, der resulterede i, at Bilagscan ændrede navn til PaperFlow.