Rebild Kommune

Rebild Kommune

Rebild Kommune i Nordjylland er en af Danmarks vækstkommuner. Der har været fremgang i befolkningstilvæksten siden 2014, tilfredsheden er stor i de årlige borgerundersøgelser og i DI’s årlige erhvervsundersøgelse er kommunen den bedste erhvervskommune i Nordjylland. Så hvordan sikrer byrådet og forvaltningen i de kommende år ikke blot vækst – men en bæredygtig, intelligent og inkluderende vækst? OXY faciliterede byrådets fælles visionsproces med analyser, scenarier og workshops. Resultatet er ’Et Aktivt Liv – Sammen’. Visionen er byrådets tanker og ideer om, i hvilken retning Rebild Kommune skal udvikle sig frem mod 2025.