Skive Kommune

Skive Kommune

RENT LIV er i dag hele Skiveegnens brand. Et pejlemærke for hele egnens udvikling, hvor den lokale indsats blandt andet understøttes gennem RENT LIV puljen. Brandet bliver i skrivende stund revitaliseret - ikke som en ny brandingstrategi, men som en præcisering og aktivering af det, der fungerer - med større lokalt ejerskab.

På Egnen findes der særlige vilkår for grøn og fælles handling, hvor innovation, udvikling og resultater udmøntes i ejerskab og relationer der påvirker både adfærd og aktiviteter. OXY har stået for at udvikle brandscenarierne og hjulpet med at implementere det præciserede brand.