Sydbank: Grundfortælling

Sydbank: Grundfortælling

Sydbanks Grundfortælling – Bare Bank - er bankens sproglige kerne. Den fortælling, der samler medarbejdere, kunder og interessenter, fordi den giver mening og dermed sammenhængskraft for hele virksomheden. Den er internt forankret, den guider aktiviteterne – og den er udgangspunktet for al ekstern kommunikation. Sydbanks kommunikationsplan er udviklet i 2020 – i en situation, hvor grundfortællingen er afsættet, hvor banken står stærkt som Danmarks Erhvervsbank, bank for rygraden af dansk erhvervsliv. Grundfortællingen adresserer klart Sydbanks position i forhold til de mange forandringer sektoren påvirkes af fra kunder, myndigheder og politikere. For Sydbank er positionen klar – og kommunikationsopgaven defineret.