Tekniq: Omdømmeanalyse

Tekniq: Omdømmeanalyse

TEKNIQ Arbejdsgiverne er Danmarks tredjestørste arbejdsgiver- og erhvervsorganisation med godt 55.000 medarbejdere inden for bygge- og installationsbranchen. Organisationen er en afgørende aktør inden for beskæftigelse, grøn omstilling og uddannelse, hvor den kan bidrage med stor viden, erfaring og faglighed. For at øge sin gennemslagskraft, identificere alliancemuligheder og prioritere sin politiske interessevaretagelse havde TEKNIQ Arbejdsgiverne brug for at kende sit mulighedsrum bedre. OXY gennemførte derfor en interessentanalyse som et led i at realisere organisationens fulde potentiale.