TIER

TIER

I en by som København, med et verdensledende engagement og investeringsniveau i grønne transportmuligheder, kan efterspørgslen på mikromobilitet – og det at kunne bevæge sig frit, komme hurtigt fra A til B, sikkert, bekvemt og bæredygtigt - kun vokse. Det vil i højere og højere grad være en afgørende årsag til, at folk vælger at leve i, arbejde i eller besøge morgendagens byer. TIER skaber med sine grønne løbehjul et alternativt transportmiddel til beboerne i mere end 20 europæiske byer – også i København. I samarbejde med værtsbyerne arbejder TIER og OXY for at sikre, at løbehjulene og virksomhederne bag tjener  både borgernes og de besøgendes interesser - samtidig med at der sikres fornuftige forretningsvilkår for virksomhederne bag den nye mikromobilitet.En fornuftig brug af de grønne løbehjulbetyder mindre bilkørsel og flere mennesker på grønne, alternative transportmidler.