Vejle Kommune

Vejle Kommune

Vejle Kommune har en både ambitiøs og særlig tilgang til kommunens samlede udvikling. Kommunen er veldrevet, og samtidig er man inspireret af både innovation, samskabelse og resiliens (det vil sige dynamisk modstandsdygtighed), hvor kommunen har en international førerposition med kommunens lancering af Europas første resiliens-strategi. Vejle Kommune ønskede på den baggrund en visionsproces for det nyvalgte byråd, der omfattede en række workshops med både byråd og forvaltning. Visionsprocessens ’slutprodukt’ var Vejle Med Vilje (en samlet og revitaliseret vision for Vejle Kommune) samt Ways of Working, et kodeks for godt byrådsarbejde, samarbejde mv.