Vi gør det nødvendige.  

Det, der skal til. 

What We Do

Vi lever i et samfund med for meget støj og for lidt forståelse.

Så vi skruer ned for lyden og fokuserer på det, der betyder noget: En anderledes ide, en ny kurs, en overraskende retning.

 

Strategy
Branding
PR & Media
Issues & Crisis
Strategy

OXY udvikler strategier, der samler forretning, organisation og kommunikation. Strategierne kan have forskellige navne – forretningsstrategi, grundfortælling, kommunikationsstrategi, markedsstrategi, udviklingsstrategi – fælles er, at strategien er det langsigtede udgangspunkt for den mere kortsigtede taktik og hverdagens konkrete handlinger.

Branding

OXY er en førende rådgiver inden for Corporate Branding, dvs. brandingen af virksomheder og organisationer – med projekter og cases fra både danske og internationale virksomheder, fra offentlig og privat sektor samt NGO’er.

Vores arbejde bygger på, at Corporate Branding er en ledelsesdisciplin, ikke ren marketing. Corporate Branding handler om troen på den gennemsigtige, ansvarlige, fortællende virksomhed. 

PR & Media

Alle virksomheder og organisationer rummer viden. Viden i form af nyheder, indsigter, holdninger, trends, tal, fakta, mennesker, knowhow. Viden, som i langt de fleste tilfælde fortjener at blive delt. Internt og eksternt. 

OXY hjælper med at finde de strategisk og taktisk relevante historier. Vi omsætter og oversætter viden til gode vinkler. Vi skriver og producerer i genrer og kanaler, der passer til formålet.

Issues & Crisis

OXY har erfaringer i krisehåndtering fra både offentlige og private virksomheder, NGO’er og interessegrupper.

God krisekommunikation handler om professionelt, effektivt og ærligt at kunne navigere stilsikkert gennem en mediekrise i en virkelighed, hvor de sociale og digitale medier har fået stor magt, når dommen fældes over en virksomhed. Og det handler om at evne at navigere professionelt, effektivt og ærligt både før, under og efter en krise.

Policy creation & Public affairs

De politiske beslutningsprocesser forandrer sig i disse år både internationalt, nationalt og lokalt i kommunerne. Der er nye krav til politikerne – og nye muligheder for både virksomheder og NGO’er i forhold til at skabe og forme fremtidens lovgivning.

OXY bidrager konstruktivt til politikudvikling og nye løsninger gennem samskabelse og partnerskaber. Det langsigtede perspektiv kalder vi Agenda Setting. Det kortsigtede er vi ikke bange for at kalde lobbyisme.

Leadership communication

Ledelseskommunikationen er i alle virksomheder afgørende for resultater, motivation og arbejdsglæde.

OXY underviser både større ledelsesgrupper og enkeltpersoner i bl.a. følgende kompetencer:

• Rollefokus – hvornår er jeg fx inspirator, rådgiver, kontrollant, producent?

• Grundfortælling og strategi – er pejlemærket og strategier ’oversat’ til taktiske indsatser, eksempler og cases?

• Hvilken adfærd, retorik og æstetik prioriterer jeg?

• Hvilke medier og kanaler prioriteres hvornår – møder, e-mails, townhall meetings, events, digitale medier, touch points etc.? 

Analysis & Insight

Enhver organisation bygger sin overlevelse og succes på sit omdømme og image. Omdømme fokuserer på legitimitet, og image på følelser og bonitet. OXY udarbejder omdømme- og imageanalyser ud fra både eksplorative, dybdegående interviews og kvantitative analyser i samarbejde med anerkendte analyseinstitutter.

OXY academy

OXY Academy er coaching og kursusforløb skræddersyet i forhold til deltagernes position og kommunikationsstrategiske udfordringer og har til formål, gennem dansk og international benchmarking, erfaringsudveksling og fælles læring, at udvikle strategiske ledelseskompetencer inden for kommunikations- og ledelsesfeltet.

Academy omfatter: Master Classes, coaching og træning af både teams og enkeltpersoner.

Policy creation & Public affairs
Leadership communication
Analysis & Insight
OXY academy